Appartementsrecht - VvE-recht Advocaat

Binnen een VvE heeft elk appartement normaliter recht op één parkeerplaats. Een gebrek aan parkeerruimte speelt dan ook vaak binnen VvE’s, zeker wanneer veel appartementseigenaren over meerdere auto’s beschikken. Ondanks de opmars van het gebruik van deelauto’s zal het nog wel even duren voordat de parkeerruimtes van VvE’s zijn ingericht op de toekomst. Ook spelen vraagstukken over het al dan niet toestaan van het plaatsen van laadpalen binnen veel VvE’s. Hoe het gebruik van parkeerplaatsen in de VvE geregeld is, wat je kan doen tegen foutparkeerders en hoe je als VvE omgaat met de groeiende vraag naar het plaatsen van laadpalen beschrijven we hier.

Parkeerplaats en het huishoudelijk reglement

De bevoegdheid om zaken te verbieden of nader te regelen wordt gegeven aan de VvE, die het Huishoudelijk Reglement (HR) vaststelt. Het hebben van een huishoudelijk reglement is niet verplicht, wel kan het HR fungeren als houvast bij zaken zoals het gebruik van gemeenschappelijke ruimtes. Appartementseigenaren kunnen bij conflicten beroep doen op de regels die zijn opgenomen in het HR. Voorbeelden van wat in veel huishoudelijke reglementen van VvE’s staat beschreven over het gebruik van parkeerplaatsen zijn; Welke voertuigen mogen op parkeerplaatsen gestald worden? Welke boete kan worden opgelegd bij foutparkeren? En is het toegestaan om reparaties op de parkeerplaats uit te voeren?

Parkeerplaats en de splitsingsakte

Het huishoudelijk reglement wordt getoetst aan de splitsingsakte waarin de bestemming “parkeerplaats” is opgenomen. Doorgaans is de parkeerplek bestemd voor auto’s, deze dienen geparkeerd te worden in de daarvoor bestemde vakken. Het is niet toegestaan om andere voertuigen te plaatsen tenzij anders is aangegeven in de splitsingsakte of het HR. Vaak gaat het dan om voertuigen zoals campers, caravans en aanhangwagens. Soms mag een parkeerplaats wel gebruikt worden voor een fiets of motor, maar ook dit is niet altijd het geval!

Juridische VvE tip: Leg het toegestane gebruik van parkeervakken voor fietsen en motoren schriftelijk vast in het HR.

Fout gebruik van parkeerplaatsen binnen de VvE

Soms worden parkeerplaatsen fout gebruikt. Bijvoorbeeld wanneer in een verkeerd vak wordt geparkeerd of bij het plaatsen van iets anders dan een auto. In zulke gevallen is het in eerste instantie aan te raden om met de eigenaar van het voertuig in gesprek te gaan over het foutparkeren. Samen is het vaak al mogelijk om tot een oplossing van het probleem te komen. Bekijk daarbij wat is toegestaan in het huishoudelijk reglement en de splitsingsakte. Het bestuur van de VvE kan handhavend optreden wanneer het probleem onderling onoplosbaar blijkt te zijn. Zo kan foutparkeren beboet worden en ertoe leiden dat het voertuig verwijderd wordt door een takeldienst.

Regels voor parkeerplaatsen vaststellen

Het is belangrijk om schriftelijk regels vast te stellen over de parkeerplaatsen. Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) kan worden gestemd over het toevoegen of wijzigen van dit soort regels in het huishoudelijke reglement. Zo kan worden vastgesteld wie de eigenaar van een parkeerplaats is en welke voertuigen op een parkeerplek geplaatst mogen worden. Ook kan worden besloten welke consequenties aan foutparkeren vastzitten en hoe hierop wordt gehandhaafd. Dit voorkomt onenigheden en onderlinge conflicten wanneer parkeerplaatsen op een onjuiste manier worden gebruikt.

Laadpalen en goedkeuring VvE

Elektrisch rijden is populairder dan ooit. Wij merken dan ook dat vraagstukken over het al dan niet laten plaatsen van laadpalen vaak spelen binnen VvE’s. Soms kiezen VvE’s voor het plaatsen van meerdere laadpalen voor gemeenschappelijk gebruik. Anderzijds kan het zijn dat appartementseigenaren liever een oplaadpunt op hun eigen parkeerplaats hebben. Het laten plaatsen van laadpalen in de parkeergarage van een VvE moet worden goedgekeurd door de VvE vergadering. Ook mag een VvE voorwaarden stellen aan de plaatsing van een laadpaal. Zo moet een oplaadpunt door een erkende installateur worden geïnstalleerd en moet je een garantiedocument kunnen laten zien. Daarnaast moet de opstalverzekeraar toestemming geven. Al met al komt er dus nog wel e.e.a. kijken bij het verkrijgen van toestemming voor het plaatsen van laadpalen…

Wetsvoorstel Notificatieregeling

Om deze belemmering voor appartementseigenaren weg te nemen is het wetsvoorstel notificatieregeling ingediend. De notificatieregeling bepaalt dat het voor appartementseigenaren alleen nodig is om het VvE-bestuur in te lichten bij het laten plaatsen van een laadpaal. Wanneer deze ‘notificatie’ is gedaan en volledig voldoet aan de in de notificatieregeling gestelde eisen, kan het VvE-bestuur de plaatsing van de oplaadpalen niet weigeren. Deze “notificatieregeling” zal naar verwachting in werking treden per 1 juli 2023. Meer informatie over de notificatieregeling en de verwachte effecten voor appartementseigenaren en VvE-besturen vind je hier.

Hulp van een VvE advocaat nodig?

Denk je dat een appartementseigenaar tegen de parkeerregels van de VvE ingaat? Heb je vragen over het gebruik van de parkeerplaats en de bijpassende regelgeving binnen de VvE en kom je er zelf niet uit? Of ben je benieuwd naar de implicaties en mogelijke veranderingen m.b.t. het wetsvoorstel notificatieregeling? Plan dan een persoonlijk adviesgesprek met een van onze VvE advocaten in. Binnen 30 minuten krijg je duidelijke antwoorden op je vragen en heb je inzichtelijk welke mogelijke vervolgstappen je kan nemen. Neem voor verdere informatie contact op met onze helpdesk.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Met het gebruik van deze website, stem je hiermee in.