Naleven en wijzigen van de splitsingsakte - VvE-recht Advocaat

Naleven en wijzigen van de splitsingsakte

De splitsingsakte speelt een belangrijke rol binnen een Vereniging van Eigenaren (VvE). Bij de aankoop van een appartement krijg je te maken met deze splitsingsakte, ook wel een splitsingsovereenkomst genoemd. Het is belangrijk om aandacht aan de splitsingsakte te besteden en goed te begrijpen wat er precies in staat. De informatie is belangrijk voor jouw appartement, de andere appartementen en de overige ruimten. De splitsingsakte mag niet zomaar worden aangepast. In diverse situaties kan het zijn dat je een VvE advocaat nodig hebt voor de splitsingsakte, bijvoorbeeld bij een wijziging – zeker als niet alle VvE leden achter deze wijziging staan. Daarnaast is het ook verplicht om een VvE advocaat in te schakelen voor rechterlijke vordering tot naleving van de splitsingsakte.

De VvE en de splitsingsakte

Een splitsingsakte bevat alle rechten van de VvE en de plichten waaraan de VvE dient te voldoen. Koop je een appartement binnen het appartementencomplex, dan ben je van rechtswege aan de splitsingsakte gebonden. Je wordt immers automatisch lid van de Vereniging van Eigenaren. Er is altijd een splitsingsakte aanwezig wanneer een pand opgesplitst wordt in meerdere appartementen. Dit splitsen is uitsluitend toegestaan na opstelling van een notariële splitsingsakte die is gedeponeerd bij de relevante registers.

Waarom is het belangrijk om de splitsingsakte goed te begrijpen?

De inhoud van een splitsingsakte is heel specifiek en moet aan een aantal zaken voldoen. Deze zaken zijn bepaald in Artikel 5:111 van het Burgerlijk Wetboek. Zo kun je in de splitsingsakte informatie vinden over de breukdelen. Deze geven de eigendomsverhoudingen aan. Je kunt er meer informatie in vinden over de verdeling van het stemrecht en het aantal stemmen in de vergadering. Daarnaast staat het reglement van de VvE in de splitsingsakte. Dat reglement is vaak gebaseerd op een modelreglement. Normaliter staan alleen afwijkingen op het modelreglement in de splitsingsakte. Dit kan het ingewikkeld maken om de splitsingsakte goed te lezen/ begrijpen, aangezien je zowel het modelreglement als de afwijkingen van het modelreglement (tegelijk) moet lezen. Als eigenaar van het appartement dien je de splitsingsakte na te leven. Mede daarom is het van belang om de splitsingsakte goed te begrijpen.

Wanneer moet een splitsingsakte gewijzigd worden?

Een splitsingsakte wordt niet snel gewijzigd. Dit gebeurd alleen wanneer het strikt noodzakelijk of zeer wenselijk is. Een wijziging van de splitsingsakte dient altijd te gebeuren in overeenstemming met de andere leden van de VvE. De splitsingsakte kan bijvoorbeeld worden gewijzigd wanneer er fouten in staan of wanneer er grote veranderingen zullen worden aangebracht aan het pand. Verkleining of vergroting van een privéruimte vereist overeenkomstige aanpassingen in de splitsingsakte. Wijzigingen in breukdelen of stemverhoudingen moeten ook altijd worden doorgevoerd in de splitsingsovereenkomst.

Hoe werkt dat? Een splitsingsakte wijzigen?

Van rechtswege kan een wijziging alleen plaats vinden als alle leden van de VvE daarmee akkoord zijn (Artikel 5: 139 BW). In dit artikel geeft Lid 2 aan dat het in bepaalde situaties voldoende is om 80 procent van de appartementseigenaren achter je te hebben staan voor het doorvoeren van de wijziging. Een VvE advocaat kan je dan helpen en ondersteunen bij het wijzigen van de splitsingsakte. Het kan natuurlijk zijn dat slechts 60 of 70 procent van de appartementseigenaren akkoord is. Wanneer het percentage boven de 51 procent ligt, dan is het mogelijk om de zaak voor de kantonrechter te brengen. Gaat het om het wijzigen van een grens tussen twee privédelen van twee eigenaren? Dan is voor het doorvoeren van deze wijziging enkel akkoord nodig van de betrokken eigenaren.

Waar kunnen wij bij helpen?

Weet je niet zeker of de splitsingsakte gewijzigd moet worden, of ben je van mening dat de splitsingsakte niet goed wordt nageleefd? Dan kan een van onze VvE advocaten je adviseren en, indien nodig, voorzien van juridische ondersteuning. Regelmatig helpt een persoonlijk adviesgesprek je al voldoende op weg om problemen zelf op te lossen. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Met het gebruik van deze website, stem je hiermee in.