Advies bij op- of aanbouw - VvE-recht Advocaat

Advies bij op- of aanbouw

Als je in een appartementencomplex woont, krijg je te maken met de VvE. De VvE is verantwoordelijk voor, onder meer, het onderhoud aan gemeenschappelijke delen en het nemen van besluiten die meerdere, indien niet alle, appartementseigenaren aangaan. Dat betekent dat ondanks dat een appartement alleen jouw eigendom is, je toestemming van de Vereniging van Eigenaars nodig kan hebben voordat je daar wat aan mag wijzigen. Hier lichten we kort toe waar je rekening mee moet houden bij op- of aanbouw als je in een VvE woont.

Is toestemming nodig?

Voor het schilderen van de muren of het plaatsen van een nieuwe keuken in je eigen appartement zal niet snel toestemming nodig zijn. Het modelreglement 2006, een voorbeeld voor statuten van de VvE, ziet toe op bebouwing buiten de ‘appartementsgrenzen’. Dit zijn de grenzen van al hetgeen behoort tot ‘jouw’ appartement, zoals opgenomen in de splitsingsakte. Voorts is toestemming nodig voor aanbouw bij een appartement, de aanleg van een kelder, maar bijvoorbeeld ook voor de plaatsing van een dakterras (opbouw). Het verkrijgen van toestemming is uitermate belangrijk: op-, bij- of aanbouw zonder dergelijke toestemming is verboden en kan leiden tot juridische procedures met hoge kosten als gevolg. Soms moet een op- of aanbouw zelfs weer worden verwijderd. Ook sommige aanpassingen in je eigen appartement kunnen onderhavig zijn aan goedkeuring van de VvE. Denk hierbij aan onder meer balkonbeglazing: vanwege het gewicht van het glas en het veranderende aanzicht van het complex, is dit een situatie die meerdere eigenaren aangaat.

Voorwaarden aan toestemming

De Vereniging van Eigenaars kan voorwaarden stellen alvorens toestemming te verlenen. Dit kunnen voorwaarden zijn met betrekking tot minimale kwaliteitseisen van de op-, aan- of onderbouw; daarnaast kunnen eisen worden gesteld die zich middels jurisprudentie hebben laten toelichten: dit kan onder meer betrekking hebben op de inpassing van de verbouwing binnen de architectuur en het aanzicht van het appartementencomplex; of beperkingen aan de overlast ondervonden door andere eigenaars ten tijde of ten gevolge van de aanbouw.

Wijziging splitsingsakte

Daarnaast kan het zijn dat de splitsingsakte gewijzigd moet worden. Als de grenzen van een appartement worden gewijzigd dient de splitsingsakte gewijzigd te worden om de nieuwe realiteit accuraat weer te geven. Zo kan het voorkomen dat een aanbouw buiten het appartementencomplex moet worden opgenomen in de splitsingsakte aan welk appartement (welke delen van) de aanbouw toebehoort. Het kan ook zijn dat van meerdere appartementen één appartement wordt gemaakt. Dit zijn gecompliceerde gevallen, daar er vaak ook gemeenschappelijke ruimtes bij betrokken zijn. Het verwijderen van een deur of het doorbreken van een muur die (gedeeltelijk) aan een gemeenschappelijke hal grenst, behelst gevolgen voor meerdere eigenaars. Inschakeling van een advocaat met ervaring in het VvE-recht valt hierbij aan te bevelen.

De VvE gaat niet altijd akkoord

Soms gaat de VvE niet akkoord met een voorgestelde wijziging. Vaak is de beste manier om een daaruit vloeiend probleem onderling op te lossen. Misschien kan een wijziging van de voorgestelde op- of aanbouw voldoen om de zorgen die de VvE, of sommige leden daarvan, tijdens de ALV kenbaar hebben gemaakt, weg te nemen. Waar een minnelijke schikking geen mogelijkheid lijkt rest de voorsteller van een wijziging vaak slechts een verzoek tot vernietiging van het besluit. Hierbij kan een advocaat met kennis van het VvE-recht uitkomst bieden.

Uit de praktijk: vergunning of toestemming?

In een eerder vonnis werd bevestigd dat toestemming van de VvE net zo belangrijk is als toestemming van de Gemeente middels een (omgevings-)vergunning. In casus had het lid van de VvE al een vergunning van de Gemeente waar hij woonde, en liet daarna een raam plaatsen in een gevel. De VvE weigerde hierna toestemming te verlenen. Bij een verzoek tot vernietiging van dat besluit oordeelde de rechter dat ondanks de verlening van Gemeentelijke toestemming (de vergunning), VvE-toestemming nog steeds benodigd was. Voorts werd het verzoek tot vernietiging afgewezen.

Contact

Is je verzoek tot op- of aanbouw afgewezen door de VvE? Lijken de voorwaarden die de Vereniging van Eigenaars daaraan stelt niet redelijk? Of heb je als VvE-bestuurder te maken gekregen met een bezwaar tegen een besluit van de VvE vergadering? Dan kan een van onze VvE advocaten je verder helpen. Met een persoonlijk adviesgesprek krijg je binnen 30 minuten duidelijk inzicht in je kansen, antwoorden op je vragen en informatie over mogelijke vervolgstappen. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Met het gebruik van deze website, stem je hiermee in.