Advocaat appartementsrecht nodig? - VvE-recht Advocaat

Advocaat appartementsrecht nodig?

Een pand kan in zogeheten appartementsrechten worden opgesplitst. Hiervan is sprake wanneer een appartementencomplex meerdere appartementen bevat. Het appartementsrecht heeft betrekking op de verschillende aandelen met een exclusief recht op het vlak van privégebruik. Het appartement van een eigenaar valt uiteraard onder dit privégebruik, waaraan het exclusieve recht gekoppeld is. De gemeenschappelijke zaken en ruimten, zoals liften en trappenhuizen, een binnentuin of een dakterras, vallen hier niet onder. Een appartementseigenaar verkrijgt met de aankoop van het appartement dus de bevoegdheid tot het uitsluitend gebruik van een specifiek aandeel (het appartement) van het pand.

In dit artikel vertellen we meer over het appartementsrecht, waar je als appartementseigenaar rekening mee moet houden bij conflicten binnen de Vereniging van Eigenaars (VvE) en tegen welke problematische (juridische) situaties je kan aanlopen wanneer je in een VvE woont.

Appartementsrecht en de splitsingsakte

Een pand of complex waarin meerdere appartementen aanwezig zijn is in meerdere appartementsrechten opgedeeld. De precieze opsplitsing van deze appartementsrechten staat in de splitsingsakte beschreven. Elk gebouw dat uit meerdere appartementen bestaat moet een splitsingsakte hebben dat bij het register is gedeponeerd. Aan de splitsingsakte is een splitsingstekening gekoppeld. Het splitsingsreglement is op de Vereniging van Eigenaren (VvE) van toepassing en bevat onder meer de rechten en plichten van de individuele appartementseigenaar. De splitsingsakte speelt dus een belangrijke rol binnen de VvE en de inhoud moet aan specifieke eisen voldoen. De splitsingsakte wordt dan ook niet snel gewijzigd en voordat een wijziging kan worden doorgevoerd moet hierover worden gestemd door de Algemene Ledenvergadering. Op de pagina ‘naleven en wijzigen van de splitsingsakte’ geven we meer informatie over de splitsingsakte.

Appartementsrecht en het huishoudelijk reglement

De splitsingsakte is doorgaans aangevuld met een modelreglement en/of een huishoudelijk reglement. In een huishoudelijk reglement kunnen aanvullende regels worden opgenomen die buiten de splitsingsakte vallen. Hierbij gaat het o.a. over het gebruik van de gemeenschappelijke ruimtes en de privé gedeelten. Verder staat beschreven welke bevoegdheden het bestuur heeft en hoe de Algemene Ledenvergadering fungeert. Regels over geluidshinder, gebruik van parkeerplaatsen, commerciële exploitatie van appartementen en veiligheid van de gemeenschappelijke ruimtes worden doorgaans in het huishoudelijk reglement vastgesteld. En natuurlijk vind je in het huishoudelijk reglement terug hoe binnen de Vereniging van Eigenaars wordt omgegaan met overtredingen en aansprakelijkheid. Meer informatie over het huishoudelijk reglement vind je hier.

Krijg jij te maken met het appartementsrecht?

Wanneer je als appartementseigenaar te maken krijgt met een geschil of conflict binnen de VvE, dan is de kans groot dat je e.e.a. kan terugvinden in de splitsingsakte en/of het huishoudelijk reglement. In bepaalde gevallen gaat het om relatief eenvoudig oplosbare situaties die duidelijk staan beschreven. Denk aan overlast door een andere appartementseigenaar die afval buiten zijn of haar deur verzamelt of geluidsoverlast door een andere appartementseigenaar. Maar het kan ook gaan om lastigere zaken, zoals conflicten met betrekking tot het pandonderhoud of over de vraag of een reparatie gezamenlijk of privé betaald dient te worden. Daarnaast kunnen leden het oneens zijn over de besluitvorming binnen de VvE of kunnen vraagtekens worden gezet bij boetes en kwesties over aansprakelijkheid.

Gemoederen kunnen hoog oplopen..

Het is vaak lastig om zelf tot een goede oplossing te komen bij conflicten voortvloeiende uit zaken geregeld in het appartementsrecht. Dit geldt ook voor problemen met de VvE. Zaken worden snel complex en oplopende gemoederen kunnen onderlinge verhoudingen ernstig verstoren. In dergelijke situaties is het aan te raden om een gespecialiseerde VvE advocaat in te schakelen met kennis van het appartementsrecht. Ons team van VvE advocaten kan je helpen met (preventief) juridisch advies of juridische ondersteuning.

Een appartementsrecht advocaat helpt verder

Als appartementseigenaar moet je rekening houden met regels uit de splitsingsakte, het huishoudelijk reglement en overige toepasselijke wetgeving. Deze regels kunnen open staan voor verschillende interpretaties waardoor meningsverschillen kunnen ontstaan. Het vinden van een onderlinge oplossing met de betrokken partijen geniet altijd voorkeur. Soms biedt een wederzijds geruststellende oplossing zich aan als de betrokken partijen nogmaals met elkaar aan tafel gaan zitten. Lijkt een oplossing ver buiten bereik? En komen jullie er onderling niet uit? Dan kun je bij ons terecht voor juridisch advies en/of juridische ondersteuning. Neem contact op voor meer informatie, advies of het inplannen van een afspraak.

 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Met het gebruik van deze website, stem je hiermee in.