Juridisch advies voor VvE bestuurders - VvE-recht Advocaat

Juridisch advies voor VvE bestuurders

Bestuurders van een VvE lopen in de dagelijkse praktijk het risico om tegen conflicten aan te lopen. Vaak wordt het bestuur geraadpleegd wanneer appartementseigenaren (onderling) tegen problemen aanlopen. Ook kunnen lastige situaties zich voordoen wanneer het binnen een VvE bestuur ontbreekt aan de benodigde juridische kennis. Gelukkig kunnen veel conflicten relatief eenvoudig worden opgelost. Helaas lukt dit niet altijd, waardoor onderlinge verhoudingen en samenwerkingen binnen de VvE verstoord kunnen raken. In deze situaties kan het inwinnen van juridisch advies van een specialist op VvE gebied raadzaam zijn. Ons team van VvE advocaten ondersteunt VvE bestuurders bij juridische procedures, vormgeving van besluitvorming en overige juridische huishouding.

Informatie over het VvE bestuur

De taken van het VvE bestuur worden besproken tijdens de ALV – de Algemene Ledenvergadering. Zo is het bestuur verantwoordelijk voor het beheer van het appartementencomplex en delen van het onderhoud daaraan; denk hier bijvoorbeeld aan de publiek toegankelijke ruimten. Andere mogelijke taken van het bestuur bevatten bijvoorbeeld:

  • Het opstellen van de jaarstukken na afloop van het boekjaar
  • Het afsluiten van voorgeschreven verzekeringen
  • Het beheren van de financiën van de VvE
  • Het incasseren en bijhouden van de maandelijkse bijdragen
  • Het uitvoeren van besluiten die door de Vereniging van Eigenaars zijn gemaakt
  • Het beslissen over het onderhoud van gemeenschappelijke ruimtes
  • Het uitschrijven en notuleren van vergaderingen

 

VvE bestuur en VvE beheer

Het is belangrijk om te benoemen dat een VvE bestuur niet altijd zelf haar taken hoeft uit te voeren. Een Vereniging van Eigenaren mag (een gedeelte van) de taken van het bestuur aan een zogenaamde VvE-beheerder uitbesteden. Vaak wordt hiervoor gekozen om enige zekerheid te krijgen dat taken naar behoren worden uitgevoerd. Ook is het mogelijk om een voorzitter van buitenaf in te huren. Anderzijds voert het VvE bestuur haar verantwoordelijkheden zelf uit.

Rol van het VvE bestuur bij (juridische) conflicten

Het VvE bestuur kan tegen uiteenlopende conflicten aanlopen. Het komt regelmatig voor dat een VvE bestuur zich onvoldoende houdt aan toepasselijke wet- en regelgeving. Dit gebeurt normaliter niet opzettelijk maar is eerder een gevolg van een beperkte kennis van het appartementsrecht. Een gebrek aan opzet betekent echter niet dat er geen serieus gevolg aan een conflict kan vastzitten.

De Algemene Ledenvergadering is bij uitstek het forum waar meningsverschillen ontstaan en onze ervaring leert dat deze conflicten vaak onoplosbaar blijken zonder hulp van derden. Daarnaast kan een VvE bestuur stuiten op problemen die ontstaan tussen leden van de Vereniging van Eigenaren. Een herhaaldelijk voorkomend voorbeeld hiervan is geluidshinder maar er bestaat een breed scala aan onderwerpen waarover onenigheid kan ontstaan. Het is aan het VvE bestuur om te voorkomen dat een conflict escaleert. Helaas kan het laatste redmiddel, een gang naar de rechter, niet altijd worden voorkomen.

Hoe kan ons team je helpen?

Wij staan klaar voor VvE bestuurders die te maken hebben met een casus waar zij zelf niet uitkomen. Wij hebben ervaring met uiteenlopende geschillen en conflicten, van relatief eenvoudig tot complex. In eerste instantie kunnen wij altijd helpen met een preventief juridisch advies om een geding te voorkomen. Is het toch noodzakelijk om een gang naar de kantonrechter te maken? Dan bieden wij daarbij ondersteuning. In bepaalde gevallen is het inschakelen van een VvE advocaat verplicht maar dit is niet altijd het geval. Of het benut van een advocaat die gespecialiseerd is in het appartementsrecht aan te raden valt verschilt per casus. Desalniettemin kunnen wij het VvE bestuur in veel gevallen bijstaan – bijvoorbeeld middels begeleiding van VvE besluitvorming.

Neem contact met ons op

Heb jij als VvE bestuurder te maken met een conflict en lijkt de oplossing buiten bereik? Of lijken conflicten tussen eigenaren onhandelbaar? Wanneer een conflict anderzijds te lang voortsleept kan het inschakelen van juridische hulp de juiste uitkomst zijn. Dat begint met gedegen en heldere informatie over de mogelijkheden. Bekijk hiervoor onze werkwijze. Neem gerust contact met ons op, dan bekijken we samen hoe jij het beste geholpen bent.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Met het gebruik van deze website, stem je hiermee in.