Van wie zijn leidingen bij reparatie en schade? - VvE-recht Advocaat

Tip 1      

van-wie-zijn-de-leidingenKijk goed in de splitsingsakte en, als daar naar verwezen wordt het modelreglement, hoe is opgeschreven wie verantwoordelijk is voor bepaalde leidingen. Normaal gesproken is de VvE verantwoordelijk voor onderhoud en reparatie van leidingen die bestemd zijn voor meer dan één appartement en de eigenaar van het appartement voor leidingen die alleen voor zijn gebruik bestemd zijn. Voor een riolering is dat de riolering tot aan de standleiding. Een ander soort leidingen waar een appartementseigenaar zelf voor onderhoud en reparatie moet zorgen zijn de leidingen voor mechanische ventilatie in zijn appartement en de ventilatiepomp.

Tip 1       

Kijk goed in de splitsingsakte en, als daar naar verwezen wordt het modelreglement, hoe is opgeschreven wie verantwoordelijk is voor bepaalde leidingen. Normaal gesproken is de VvE verantwoordelijk voor onderhoud en reparatie van leidingen die bestemd zijn voor meer dan één appartement en de eigenaar van het appartement voor leidingen die alleen voor zijn gebruik bestemd zijn. Voor een riolering is dat de riolering tot aan de standleiding. Een ander soort leidingen waar een appartementseigenaar zelf voor onderhoud en reparatie moet zorgen zijn de leidingen voor mechanische ventilatie in zijn appartement en de ventilatiepomp.

Tip 2      

Kijk of in het huishoudelijk reglement bepalingen zijn opgenomen over het onderhoud en reparatie van leidingen. Er kan bijvoorbeeld over rioleringen in staan dat ontstoppen alleen mag plaatsvinden door een erkend bedrijf en dat aan de beheerder gemeld moet worden dat een ontstopping heeft plaatsgevonden.

Tip 3      

Let op dat je bij reparaties van leidingen erkende bedrijven inschakelt. Als de reparatie leidt tot schade aan leidingen waar de VvE verantwoordelijk is of tot andere schade, is de kans aanwezig dat je voor die schade opdraait.

Tip 4      

Vraag in geval van lekkages e.d. door privé-leidingen na welke schade de opstalverzekering van de VvE dekt. Vaak is er behalve voor de (water)schade bij de buren ook dekking voor de kosten van hak- en breekwerk en reparatie bij de eigenaar van het appartement waar de lekkage zich heeft voorgedaan.

Persoonlijk adviesgesprek     

Behoefte aan duidelijkheid? Vraag een persoonlijk adviesgesprek aan.
 

• Adviesgesprek met gespecialiseerde VvE advocaat

• Inzicht in je kansen

• Duidelijke antwoorden op je vragen

• Concrete beoordeling hoe verder
 

Kosten bedragen 189 euro incl. btw

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Met het gebruik van deze website, stem je hiermee in.