Kamerverhuur - VvE-recht Advocaat

Tip 1      

kamerverhuur-vveKamerverhuur is iets anders dan vakantieverhuur. Het gaat om het verhuren van woonruimtes waarbij de bewoners een aantal voorzieningen (keuken, badkamer e.d.) delen. Of kamerverhuur is toegestaan in een appartement valt in de eerste plaats te zien in de splitsingsakte. Hierin is opgenomen wat de bestemming is van het appartement. Zeker in oudere splitsingsaktes is die bestemming vaak ‘wonen’, zonder dat nader is bepaald of specifieke vormen van wonen zoals woningdelen daar al dan niet onder vallen. Als de huurders van de kamers daar ook inderdaad wonen is dit gebruik niet in strijd met de splitsingsakte.  Vervolgens mag een VvE in het huishoudelijk reglement niet alsnog regelen dat kamerverhuur verboden is, omdat dit een vergaande gebruiksbeperking is die uitdrukkelijk in de splitsingsakte moet worden opgenomen. Nieuwere splitsingsaktes zullen vaak wel uitdrukkelijk verbieden om kamers te verhuren.

Tip 1       

Kamerverhuur is iets anders dan vakantieverhuur. Het gaat om het verhuren van woonruimtes waarbij de bewoners een aantal voorzieningen (keuken, badkamer e.d.) delen. Of kamerverhuur is toegestaan in een appartement valt in de eerste plaats te zien in de splitsingsakte. Hierin is opgenomen wat de bestemming is van het appartement. Zeker in oudere splitsingsaktes is die bestemming vaak ‘wonen’, zonder dat nader is bepaald of specifieke vormen van wonen zoals woningdelen daar al dan niet onder vallen. Als de huurders van de kamers daar ook inderdaad wonen is dit gebruik niet in strijd met de splitsingsakte.  Vervolgens mag een VvE in het huishoudelijk reglement niet alsnog regelen dat kamerverhuur verboden is, omdat dit een vergaande gebruiksbeperking is die uitdrukkelijk in de splitsingsakte moet worden opgenomen. Nieuwere splitsingsaktes zullen vaak wel uitdrukkelijk verbieden om kamers te verhuren.

Tip 2      

Ook de gemeente stelt regels ten aanzien van het gebruik van woningen. Veel bestemmingsplannen bevatten bijvoorbeeld de bepaling dat een woning bedoeld is om te worden gebruikt door één huishouden. In dat geval is kamerverhuur in strijd met het bestemmingsplan, omdat de kamerbewoners niet worden beschouwd als één huishouden. Een andere beperking kan voortvloeien uit de gemeentelijke Huisvestingsverordening.

Persoonlijk adviesgesprek     

Behoefte aan duidelijkheid? Vraag een persoonlijk adviesgesprek aan.
 

• Adviesgesprek met gespecialiseerde VvE advocaat

• Inzicht in je kansen

• Duidelijke antwoorden op je vragen

• Concrete beoordeling hoe verder
 

Kosten bedragen 189 euro incl. btw

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Met het gebruik van deze website, stem je hiermee in.