vve Archieven - VvE-recht Advocaat

Gebruik van parkeerplaatsen binnen de VvE

Binnen een VvE heeft elk appartement normaliter recht op één parkeerplaats. Een gebrek aan parkeerruimte speelt dan ook vaak binnen VvE’s, zeker wanneer veel appartementseigenaren over meerdere auto’s beschikken. Ondanks de opmars van het gebruik van deelauto’s zal het nog wel even duren voordat de parkeerruimtes van VvE’s zijn ingericht op de toekomst. Ook spelen […]

Wat te doen bij geluidsoverlast binnen de VvE?

Geluidsoverlast in VvE’s komt geregeld voor. Logischerwijs wordt dit vaak als uiterst storend ervaren door bewoners. Er zijn verschillende vormen van geluidsoverlast die voor problemen binnen het appartementencomplex kunnen zorgen. Het kan bijvoorbeeld gaan om het draaien van harde muziek of het organiseren van luidruchtige feestjes na een bepaald tijdstip. Soms gaat het om het […]

Advocaat appartementsrecht nodig?

Een pand kan in zogeheten appartementsrechten worden opgesplitst. Hiervan is sprake wanneer een appartementencomplex meerdere appartementen bevat. Het appartementsrecht heeft betrekking op de verschillende aandelen met een exclusief recht op het vlak van privégebruik. Het appartement van een eigenaar valt uiteraard onder dit privégebruik, waaraan het exclusieve recht gekoppeld is. De gemeenschappelijke zaken en ruimten, […]

Juridisch advies voor VvE bestuurders

Bestuurders van een VvE lopen in de dagelijkse praktijk het risico om tegen conflicten aan te lopen. Vaak wordt het bestuur geraadpleegd wanneer appartementseigenaren (onderling) tegen problemen aanlopen. Ook kunnen lastige situaties zich voordoen wanneer het binnen een VvE bestuur ontbreekt aan de benodigde juridische kennis. Gelukkig kunnen veel conflicten relatief eenvoudig worden opgelost. Helaas […]

De gebruiksovereenkomst: Wat, wanneer en waarom

De gebruiksovereenkomst kan uitkomst bieden wanneer wijzigingen aan de gemeenschappelijke delen van een appartementencomplex worden aangebracht. Hierbij kun je denken aan een op- of aanbouw bij een specifiek appartement, of het laten plaatsen van balkonbeglazing. Namelijk, zonder duidelijke afspraken bij wijzigingen aan gemeenschappelijke delen van het complex komen onderhoudskosten voor rekening van alle leden van […]

Begeleiding bij de VvE Vergadering

De complexen waar appartementen in zijn gevestigd worden in de regel beheerd door een actieve Vereniging van Eigenaars. De VvE ziet toe op onder meer het onderhoud van gemeenschappelijke ruimten en de daken, maar neemt ook beslissingen over de financiële bijdragen die leden (eigenaren) te dien einde moeten doen. Daarnaast worden tijdens vergaderingen besluiten genomen […]

Naleven en wijzigen van de splitsingsakte

De splitsingsakte speelt een belangrijke rol binnen een Vereniging van Eigenaren (VvE). Bij de aankoop van een appartement krijg je te maken met deze splitsingsakte, ook wel een splitsingsovereenkomst genoemd. Het is belangrijk om aandacht aan de splitsingsakte te besteden en goed te begrijpen wat er precies in staat. De informatie is belangrijk voor jouw […]

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Met het gebruik van deze website, stem je hiermee in.