Bouwen dakterras - VvE-recht Advocaat

Tip 1      

dakterras-veeWie op de bovenste verdieping woont kan op het eerste gezicht vaak een mooi dakterras aanleggen. Kijk echter wel goed in de splitsingsakte, want in principe is het dak een ‘gemeenschappelijk deel’ van het gebouw dat je niet zomaar in gebruik kunt nemen, ook niet als je op de bovenste verdieping woont en er verder niemand op het dak kan. Als je zonder toestemming van de VvE een terras aanlegt kan de VvE daar tegen optreden. Als er schade aan het dak wordt toegebracht moet je dat vergoeden. Als er zonder toestemming gebouwd is kan het nog een probleem worden vast te stellen hoe de schade ontstaan is. Het is dus belangrijk toestemming te vragen en afspraken te maken over wat dat betekent voor het onderhoud van het dak en de kosten daarvan.

Tip 1      

Wie op de bovenste verdieping woont kan op het eerste gezicht vaak een mooi dakterras aanleggen. Kijk echter wel goed in de splitsingsakte, want in principe is het dak een ‘gemeenschappelijk deel’ van het gebouw dat je niet zomaar in gebruik kunt nemen, ook niet als je op de bovenste verdieping woont en er verder niemand op het dak kan. Als je zonder toestemming van de VvE een terras aanlegt kan de VvE daar tegen optreden. Als er schade aan het dak wordt toegebracht moet je dat vergoeden. Als er zonder toestemming gebouwd is kan het nog een probleem worden vast te stellen hoe de schade ontstaan is. Het is dus belangrijk toestemming te vragen en afspraken te maken over wat dat betekent voor het onderhoud van het dak en de kosten daarvan.

Tip 2      

Het aanleggen van een dakterras is daarnaast ook gebonden aan regels in het bestemmingsplan. Het is dus belangrijk om het bestemmingsplan te raadplegen. Deze regels zijn niet altijd duidelijk. Bestemmingsplannen zijn online op adres vindbaar bij www.ruimtelijkeplannen.nl.
Voor het aanleggen van een dakterras en het plaatsen van een balustrade is meestal een omgevingsvergunning nodig. Deze omgevingsvergunning moet worden aangevraagd bij www.omgevingsloket.nl

Tip 3      

Behalve met de VvE en de gemeente is het ook belangrijk met de buren rekening te houden. Als een dakterras binnen 2 meter van de erfgrens ligt en zicht geeft op het erf van de buren kan dat in strijd zijn met het burenrecht. Het is niet toegestaan raamopeningen, balkons en dus ook dakterrassen te hebben die direct uitzicht geven op het erf van de buren. Dit verbod geldt als de muur waarin het raam, balkon of ander ‘werk’ zoals de balustrade van een dakterras zich bevindt gekeerd is naar het erf van de buren.
Het verbod geldt niet voor het uitzicht uit bijvoorbeeld ramen die haaks op de erfgrens staan. Deze regels staan in artikel 50 van boek 5 van het Burgerlijk Wetboek. Ook tussen leden van de VvE spelen overigens regels van burenrecht, dus met name bij het aanleggen van iets dat er eerder niet was is het goed daarmee rekening te houden.

Tip 4      

Voor de VvE is het belangrijk goede afspraken te maken over het onderhoud en herstel van het dakterras en eventuele bouwwerken die daarop staan. Een en ander gaat onderdeel uitmaken van de buitenkant van het gebouw, waardoor het onderhoud en eventueel benodigd herstel in principe voor rekening van de VvE zullen gaan komen. Het is voor de VvE belangrijk daarover goede schriftelijke afspraken te maken, bij voorkeur in de vorm van een gebruiksovereenkomst met kettingbeding, waarin wordt vastgelegd dat de kosten voor onderhoud en herstel berusten bij de eigenaar van de balkonbeglazing.

Persoonlijk adviesgesprek     

Behoefte aan duidelijkheid? Vraag een persoonlijk adviesgesprek aan.
 

• Adviesgesprek met gespecialiseerde VvE advocaat

• Inzicht in je kansen

• Duidelijke antwoorden op je vragen

• Concrete beoordeling hoe verder
 

Kosten bedragen 189 euro incl. btw

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Met het gebruik van deze website, stem je hiermee in.