VvE Diensten Archieven - VvE-recht Advocaat

Advocaat appartementsrecht nodig?

Een pand kan in zogeheten appartementsrechten worden opgesplitst. Hiervan is sprake wanneer een appartementencomplex meerdere appartementen bevat. Het appartementsrecht heeft betrekking op de verschillende aandelen met een exclusief recht op het vlak van privégebruik. Het appartement van een eigenaar valt uiteraard onder dit privégebruik, waaraan het exclusieve recht gekoppeld is. De gemeenschappelijke zaken en ruimten, […]

Juridisch advies voor VvE bestuurders

Bestuurders van een VvE lopen in de dagelijkse praktijk het risico om tegen conflicten aan te lopen. Vaak wordt het bestuur geraadpleegd wanneer appartementseigenaren (onderling) tegen problemen aanlopen. Ook kunnen lastige situaties zich voordoen wanneer het binnen een VvE bestuur ontbreekt aan de benodigde juridische kennis. Gelukkig kunnen veel conflicten relatief eenvoudig worden opgelost. Helaas […]

Begeleiding bij de VvE Vergadering

De complexen waar appartementen in zijn gevestigd worden in de regel beheerd door een actieve Vereniging van Eigenaars. De VvE ziet toe op onder meer het onderhoud van gemeenschappelijke ruimten en de daken, maar neemt ook beslissingen over de financiële bijdragen die leden (eigenaren) te dien einde moeten doen. Daarnaast worden tijdens vergaderingen besluiten genomen […]

Naleven en wijzigen van de splitsingsakte

De splitsingsakte speelt een belangrijke rol binnen een Vereniging van Eigenaren (VvE). Bij de aankoop van een appartement krijg je te maken met deze splitsingsakte, ook wel een splitsingsovereenkomst genoemd. Het is belangrijk om aandacht aan de splitsingsakte te besteden en goed te begrijpen wat er precies in staat. De informatie is belangrijk voor jouw […]

Advies bij op- of aanbouw

Als je in een appartementencomplex woont, krijg je te maken met de VvE. De VvE is verantwoordelijk voor, onder meer, het onderhoud aan gemeenschappelijke delen en het nemen van besluiten die meerdere, indien niet alle, appartementseigenaren aangaan. Dat betekent dat ondanks dat een appartement alleen jouw eigendom is, je toestemming van de Vereniging van Eigenaars […]

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Met het gebruik van deze website, stem je hiermee in.