Wanneer schakel je een VvE recht advocaat in? - VvE-recht Advocaat

Wanneer schakel je een VvE recht advocaat in?

Een VvE voor particulieren kan betrokken raken bij een juridisch proces. Het kan zijn dat het inschakelen van een VvE recht advocaat verplicht is, maar dit is niet altijd het geval. In bepaalde gevallen is het binnen een juridisch proces toegestaan om een gemachtigde partij in te zetten voor de vertegenwoordiging, waarbij het niet verplicht is dat het om een advocaat of een jurist gaat. Daarnaast kan het zijn dat het ook is toegestaan om het bestuur in te zetten voor de vertegenwoordiging. Echter, in andere gevallen is het wel verplicht om een VvE recht advocaat in de arm te nemen als VvE. Wij vertellen je in deze blog meer over wanneer een VvE recht advocaat wel en niet verplicht is, en over situaties waarin een VvE recht advocaat ingeschakeld kan worden.

In welke situaties is het verplicht om een VvE recht advocaat in te schakelen?

Het is verplicht om een advocaat in de arm te nemen als het gaat om een juridische procedure waarbij het niet mogelijk is om de betreffende partijen in persoon te laten procederen. Is de VvE betrokken bij een juridische procedure en is er geen sprake van ‘in persoon procederen’? Dan is het dus verplicht om een VvE recht advocaat in te schakelen voor de vertegenwoordiging. In de praktijk betekent dit dat het in vrijwel alle situaties verplicht is om gebruik te maken van de dienstverlening van een VvE recht advocaat. Denk bijvoorbeeld aan het leggen van conservatoir beslag, aan zaken met betrekking tot een geschil met een aannemer of de beheerder van de VvE of aan het vorderen tot het naleven van de splitsingsakte.

Wanneer is een VvE recht advocaat niet verplicht?

Bij vrijwel alle juridische zaken waarbij de VvE betrokken is bestaat er de verplichting tot het inschakelen van een VvE recht advocaat. Echter, er zijn wel uitzonderingen. Op de eerste plaats is het niet verplicht om een VvE recht advocaat in de arm te nemen wanneer het gaat om een incassozaak, waarbij het belang kleiner is dan 25.000 euro. De verplichting tot het inschakelen van een VvE recht advocaat vervalt ook wanneer het gaat om een verzoek tot vervangende machtiging of wanneer het gaat om een verzoek tot het vernietigen van een specifiek besluit.

Hoe zit het precies wanneer er wel in persoon kan worden geprocedeerd?

Bovenstaande is geldig wanneer het niet mogelijk is om in persoon te procederen. Met ‘in persoon’ wordt bedoeld dat de VvE door het bestuur wordt vertegenwoordigd. Wat als er wel in persoon kan worden geprocedeerd? In dit geval is het toegestaan om een gemachtigde te kiezen, waarbij dit niet per definitie een jurist of advocaat moet zijn. Wanneer er geen sprake is van een verplichte procesvertegenwoordiging, in de vorm van een advocaat of jurist, dan worden er geen eisen gesteld aan de persoon van de gemachtigde. Dit mag dus in principe iedereen zijn en kan zelfs gewoon een kennis of vriend van een VvE-lid zijn. Uiteraard is het wel belangrijk dat de betreffende persoon optimale kennis van zaken heeft. In de meeste gevallen is een jurist of advocaat dus wel aan te raden.

Kies je beter voor een jurist of voor een VvE recht advocaat?

Er wordt vaker gedacht dat een jurist en een advocaat in principe hetzelfde zijn. In de praktijk is dit niet juist. Wel is het zo dat zij beiden de titel mr. mogen gebruiken, dat staat voor ‘meester in rechten’. Zij hebben dan ook allebei rechten gestudeerd aan een universiteit voor de minimale duur van 4 studiejaren. Toch zijn er wel belangrijke verschillen waar je rekening mee moet houden. Een advocaat heeft de beroepsopleiding gevolgd en moet zich verplicht jaarlijks bij laten scholen. Een jurist, HBO-juristen uitgezonderd, heeft de beroepsopleiding niet doorlopen en hoeft zich ook niet bij te laten scholen. Het is dan ook zo dat de advocaat beëdigd is door de rechtbank, terwijl een jurist dit niet is.

Wat kan een VvE recht advocaat voor de VvE doen?

Een VvE recht advocaat kan in veel situaties worden ingeschakeld. Eén van de meest voorkomende situaties waarin er gebruik wordt gemaakt van een VvE recht advocaat is het wijzigen van de splitsingsakte. Het splitsingsreglement kan verouderd zijn of niet meer helemaal kloppen door een verandering, zoals een verbouwing van het appartementencomplex. Om meerdere redenen kan het wenselijk zijn om de splitsingsakte te wijzigen. Hiervoor schakel je een VvE recht advocaat in. Hieronder benoemen wij nog een aantal voorbeelden van situaties waarin je een VvE recht advocaat inschakelt.

Juist besluit of niet

Het komt vaker voor dat er getwijfeld wordt over de juistheid van een besluit dat genomen is door de vergadering van de VvE. Een VvE recht advocaat kan procederen over de vraag of het besluit juist is of niet. Je kunt ook een VvE recht advocaat inschakelen als het gaat om nietigheid of vernietiging van besluiten die genomen zijn door de VvE.

Financiële afspraken

In de praktijk komt het vaker voor dat leden van de VvE twijfelen aan de juistheid van de financiële bijdragen die zij leveren aan de VvE voor particulieren. Vragen ontstaan niet alleen door de kosten die de VvE maakt, maar in bepaalde gevallen ook door de schulden die zijn opgebouwd door de VvE. De VvE recht advocaat wordt met regelmaat ingeschakeld voor dergelijke, financiële zaken.

Het realiseren van een aan- of opbouw

Wanneer heb je nu wel toestemming van de VvE voor particulieren nodig voor het realiseren van een aan- of opbouw en wanneer niet? Veel VvE-leden weten niet goed hoe dit zit. Het komt dan ook voor dat een VvE-lid start met de realisatie van een aan- of opbouw en er daarna pas achter komt dat hiervoor toestemming nodig was. Wat doe je dan? En welke stappen neem je wanneer de VvE geen toestemming wil geven voor de betreffende aan- of opbouw? Een VvE recht advocaat kan je ook in dergelijke situaties bijstaan.

Ben je op zoek naar een gespecialiseerde VvE advocaat?

Ben jij in een situatie beland waarin je de ondersteuning van een ervaren VvE advocaat kunt gebruiken? Dan kan een van onze VvE advocaten je vast verder helpen. In eerste instantie kunnen wij je met een persoonlijk adviesgesprek vaak voldoende op weg helpen om problemen op te lossen. Wanneer juridische ondersteuning wenselijk is wordt dit ook tijdens het adviesgesprek besproken. Neem voor meer informatie contact met ons op.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Met het gebruik van deze website, stem je hiermee in.