Wie is verantwoordelijk voor lekkageschade binnen de VvE? - VvE-recht Advocaat

Wie is verantwoordelijk voor lekkageschade binnen de VvE?

Een belangrijk onderdeel van de taken die de Vereniging van Eigenaars (VvE) draagt is het onderhouden van het pand. Maar binnen je eigen deuren ben je als appartementseigenaar verantwoordelijk voor het onderhoud van je eigen appartement. Je wil natuurlijk voorkomen dat problemen zoals lekkages of verstoppingen van het riool ontstaan, zowel binnen als buiten je eigen appartement. Door onderhoud kunnen deze problemen voorkomen worden. Maar hoe wordt bepaald welk onderhoud nodig is? Van wie zijn de leidingen binnen de VvE eigenlijk? En wie draagt verantwoordelijkheid voor de lekkageschade die is ontstaan binnen de VvE? Antwoorden op deze vragen en meer beschrijven we in dit artikel.

Leidingen in het huishoudelijk reglement en de splitsingsakte

Binnen appartementencomplexen lopen leidingen die onderhouden en waar nodig gerepareerd moeten worden. Het is belangrijk om te weten wie verantwoordelijk is voor de verschillende leidingen. Zo zijn breukdelen aangegeven op splitsingstekeningen met omschrijvingen welk aandeel iedere eigenaar heeft in het pand. Hieruit kan je opmaken wie verantwoordelijk is voor welke leidingen. In het Huishoudelijk Regelement (HR) kunnen toevoegingen staan op de regels die in de splitsingsakte staan beschreven. Kijk daarom altijd of bepalingen over het onderhoud en reparatie van leidingen in het huishoudelijk reglement zijn opgenomen.

Onderhoud binnen de VvE

Alle eigenaren zijn samen verantwoordelijk voor het onderhouden van het pand en de gemeenschappelijke ruimtes. Tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV) is een meerderheid van de stemmen nodig voor goedkeuring van de uitvoering van gemeenschappelijk onderhoud. Zo wordt tijdens de ALV besproken welk onderhoud noodzakelijk is. Veel VvE’s hebben daarnaast een MeerJarenOnderhoudsPlan (MJOP) om de kosten van onderhoud van het appartementencomplex over meerdere jaren te spreiden.

Wat te doen bij lekkageschade?

Onderhoud van een privé gedeelte komt voor de rekening van de eigenaar. Schade binnen je eigen appartement dien je dus in eigen beheer op te lossen. Het is echter mogelijk dat lekkages vanuit standleidingen of andere appartementen komen. Probeer daarom eerst zelf te achterhalen waar de lekkage precies vandaan komt en wie verantwoordelijk is voor de leidingen. Indien dit niet lukt en het onduidelijk is hoe de schade is ontstaan, is het verstandig om contact op te nemen met het bestuur van de VvE. Samen kun je een vervolgstap bedenken zoals het inschakelen van een deskundige om de schade te bestuderen.

Wie is verantwoordelijk voor schade?

Bij schade door een lekkage is het belangrijk om te weten waar deze vandaan komt en hoe het is ontstaan. Voor verstoppingen van de verticale afvoeren, standleidingen en het riool is de VvE normaliter verantwoordelijk. Dit is ook het geval bij schade aan overige gemeenschappelijke ruimtes. Modelregelement Artikel 16 stelt bijvoorbeeld vast dat iedere eigenaar tegenover andere eigenaars aansprakelijk is voor schade toegebracht aan de gemeenschappelijke gedeelten en/of zaken. Mocht de schade aangebracht zijn door een van de eigenaren dan is diegene aansprakelijk voor het herstellen van deze schade.

Onderhoudsplichtig

Appartementseigenaren zijn onderhoudsplichtig voor hun eigen appartement. Wanneer een appartementseigenaar zich niet houdt aan deze plicht en schade veroorzaakt aan gemeenschappelijke ruimtes of aan het appartement van een andere eigenaar dan is hij of zij verantwoordelijk voor de schade. Zo zal de appartementseigenaar moeten opdraaien voor de reparatiekosten en een eventuele schadevergoeding. Wanneer het splitsingsreglement geen VvE-onderhoudsplicht bevat kan de schadevergoeding op grond van artikel 6:174 BW worden verhaald.

Hetzelfde geldt voor lekkageschade in de appartementen. Door een verbouwing kan bijvoorbeeld schade ontstaan bij appartement A die doorloopt naar appartement B. In dit geval heeft de bewoner van appartement A een herstelverplichting conform zijn breukdeel. Deze verplichting kan overgaan naar de andere appartementen omdat een eigenaar genoodzaakt is zelf maatregelen te nemen ter voorkoming van schade bij buren. De kosten kunnen daarmee verhaald worden bij de bewoner van appartement A.

Opstalverzekering/ inboedelverzekering

De opstalverzekering dekt schade voor het gehele pand voor onder andere brand, inbraak en storm. De verzekering dekt alles wat niet zomaar verhuisd kan worden. Scheuren in de gevel vallen daarom binnen de verzekering. Het repareren van een waterleiding wordt vaak niet gedekt door de opstalverzekering, de schade door een lekkage wel. Het hebben van deze verzekering is sinds 1973 verplicht voor iedere VvE. De inboedelverzekering dekt de schade aan de gezamenlijke inboedel door bijvoorbeeld storm, brand of waterschade. Dit kunnen spullen zijn in de gemeenschappelijke ruimtes van de VvE. De mate van dekking hangt af van het gekozen verzekeringspakket.

Kom je er zelf niet uit?

Is het onduidelijk wie voor lekkageschade binnen jouw VvE aansprakelijk is? Of word je aansprakelijk gehouden voor lekkageschade en ben je het hier niet mee eens? Neem dan contact op via onze helpdesk. Een van onze VvE advocaten kan je verder helpen. In eerste instantie kan een adviesgesprek van 30 minuten je vaak al voldoende op weg helpen om problemen op te lossen. Heb je toch verdere steun nodig? Dan bieden wij ook juridische ondersteuning.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Met het gebruik van deze website, stem je hiermee in.