Wat te doen bij geluidsoverlast binnen de VvE? - VvE-recht Advocaat

Wat te doen bij geluidsoverlast binnen de VvE?

Geluidsoverlast in VvE’s komt geregeld voor. Logischerwijs wordt dit vaak als uiterst storend ervaren door bewoners. Er zijn verschillende vormen van geluidsoverlast die voor problemen binnen het appartementencomplex kunnen zorgen. Het kan bijvoorbeeld gaan om het draaien van harde muziek of het organiseren van luidruchtige feestjes na een bepaald tijdstip. Soms gaat het om het gebruik van apparaten die lawaai maken of een blaffende hond die andere bewoners stoort. Geluidsoverlast komt in veel vormen en maten en kan voor ernstige verstoring van onderlinge verhoudingen binnen de Vereniging van Eigenaars zorgen…

Regels m.b.t. geluidsoverlast in de VvE

De eerste stap wordt doorgaans genomen door de appartementseigenaar die geluidsoverlast ondervindt. Een gesprek met de veroorzakende partij kan in de meeste gevallen al uitkomst bieden. Is dit niet het geval? Dan wordt het VvE bestuur veelal bij de zaak betrokken. In de splitsingsakte en/of het huishoudelijk reglement staan specifieke voorschriften beschreven aangaande bepaalde vormen van geluidsoverlast. Het kan voldoende zijn wanneer de veroorzaker van de geluidshinder een officiële waarschuwing van het VvE bestuur krijgt. Het kan zelfs voorkomen dat een VvE de veroorzakende partij een boete oplegt wanneer de geluidsoverlast ondanks eerdere waarschuwingen aanhoudt. Echter, het opleggen van een boete wordt niet altijd geaccepteerd door een kantonrechter. Het onderstaande voorbeeld illustreert hoe gemoederen binnen de VvE hoog op kunnen lopen wanneer geluidsoverlast door meerdere appartementseigenaren wordt ervaren.

Voorbeeld uit de praktijk van geluidsoverlast binnen een VvE

Een VvE met 49 appartementsrechten in de Noord-Hollandse plaats Blokker ontving in 2015 een klacht over geluidsoverlast. In het betreffende appartementencomplex wonen voornamelijk senioren. Eén appartement wordt bewoond door een gezin met tieners. De senioren ondervonden geluidsoverlast, voornamelijk door het tot diep in de nacht draaien van harde muziek. Verschillende bewoners van de VvE lieten hun klachten bij het gezin en het bestuur van de VvE blijken. Toch bleken waarschuwingen naar het gezin toe vergeefs. Hierop besloot de VvE tot het uitschrijven van een boete van 500 euro. Volgens het huishoudelijk reglement mocht een boete worden opgelegd bij onredelijke hinder. De kantonrechter in Alkmaar kreeg de zaak toegewezen en oordeelde dat de boete onterecht werd opgelegd. Het zou namelijk niet uit objectieve bron zijn gebleken dat er daadwerkelijk sprake was van overlast. Uiteindelijk hoefde het gezin daarmee de door de VvE opgelegde boete van 500 euro niet te betalen.

Juridisch advies bij geluidsoverlast

Geluidsoverlast zorgt vaak voor vervelende situaties. Het is niet altijd evident hoe de situatie opgelost mag of moet worden. Wat doe je als een VvE lid geluidshinder ondervindt van de buurman, die de hele nacht een airconditioning laat werken? Mag er worden gevorderd tot staking van gebruik van de airconditioning? En wat als de vloeren niet goed zijn aangelegd, waardoor geluidsoverlast ontstaat? Zeker wanneer conflicten niet meer onderling op te lossen zijn is het voor VvE bestuurders en appartementseigenaren belangrijk om goed te weten wat wel en niet toegestaan is. Ons team kan je met een persoonlijk adviesgesprek vaak al voldoende op weg helpen om duidelijkheid te krijgen over de toepasselijke regelgeving. We raden je ook aan om onze juridische tips te lezen wanneer je geluidsoverlast van buren ervaart.

Kom je er zelf niet uit?

Is er binnen het appartementencomplex sprake van geluidsoverlast en kan het probleem niet onderling worden opgelost? Heb je onze juridische tips toegepast en blijf je geluidsoverlast ondervinden? Dan is het tijd om juridische stappen te overwegen. Plan eerst een persoonlijk adviesgesprek met een van onze advocaten in, dan bespreken we samen wat de verstandigste gang van zaken is. Zijn vervolgstappen zoals een gang naar de kantonrechter nodig? Dan kan een van onze VvE-advocaten je helpen bij de procedure. Op de contactpagina vind je hoe je ons kan bereiken.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Met het gebruik van deze website, stem je hiermee in.