Informatie over VvE Beheer – VvE Recht Advocaat – Zekerheid voor alles

Belangrijke informatie over VvE Beheer

VvE Beheer is niet terug te vinden in de splitsingsakte, waardoor er nogal eens onduidelijkheden over ontstaan. Alle officiële organen van een Vereniging van Eigenaren worden in de splitsingsakte vermeld. VvE Beheer is echter geen officieel orgaan en wordt daarom ook niet in deze splitsingsakte opgenomen. In de praktijk betekent dit eigenlijk dat een VvE beheerder in het gebouw niet over eigen bevoegdheden beschikt. Dit komt vooral doordat we het hier hebben over een externe partij, welke vrijwillig (dus niet verplicht) in wordt geschakeld. Wat is VvE Beheer nu precies en wat moet je erover weten? In dit artikel geven we je meer informatie over VvE beheer.

Wat houdt VvE beheer in?

Wanneer je een appartement koopt, dan krijg je te maken met de Vereniging van Eigenaren, ofwel de VvE. Deze organisatie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en alle eigenaren van de aanwezige appartementen zijn lid van deze VvE. Het onderhoud en het beheer van het appartementencomplex valt onder de taken van de VvE en deze taken worden uitgevoerd door een bestuur. Het bestuur van de VvE mag worden uitbesteed aan een externe partij en deze partij staat bekend als het VvE beheer of de VvE beheerder. Het VvE beheer neemt dus de taken van het bestuur van de Vereniging van Eigenaren over.

Waar is VvE Beheer goed voor?

VvE Beheer klinkt heel algemeen, maar is dit in de praktijk niet. Het beheer bestaan namelijk uit meerdere onderdelen en elk onderdeel heeft een eigen functie. De kerntaken van de VvE beheerder kunnen we onderverdelen in drie groepen, namelijk:
• financieel beheer
• bestuurlijk beheer
• technisch beheer
Deze delen geven goed aan waar het in de praktijk mis kan gaan als de zaken niet goed geregeld zijn. Uiteraard komen we hier nog op terug.

-Financieel beheer

Alle leden van de Vereniging van Eigenaren, dus alle eigenaren van de appartementen in het complex, betalen een bijdrage. Van deze bijdrage wordt bijvoorbeeld het onderhoud van het complex betaald. In de meeste gevallen wordt deze bijdrage maandelijks aan de VvE betaald. Het financieel beheer ziet erop toe dat alle bedragen worden geïnd en onderneemt actie wanneer een betaling niet wordt ontvangen. De financieel beheerder zorgt daarnaast ook voor het bijhouden van de administratie en het opstellen van de jaarrekening.

-Bestuurlijk beheer

Tijdens de Algemene Ledenvergadering, ook wel ALV genoemd, komen taken naar voren. Het bestuurlijk beheer zorgt ervoor dat deze taken naar behoren worden uitgevoerd. Daarnaast zorgt een bestuurlijk beheerder ervoor dat onderhoud en conflicten zo veel mogelijk worden voorkomen.

-Technisch beheer

Tot slot is er technisch beheer en deze vorm van beheer heeft vooral betrekking op het behouden van de kwaliteit van het appartementencomplex. De technisch beheerder is verantwoordelijk voor het opstellen van een MJOP (meerjaren onderhoudsplan) en voor een correcte uitvoering van de (geplande) werkzaamheden.

Waar gaat het soms fout?

Wanneer een deel van het beheer niet voldoende georganiseerd is, dan kan dit in de praktijk voor diverse problemen zorgen. Als het financieel beheer niet op orde is, dan kan het voorkomen dat een lid van de VvE een grote betalingsachterstand opbouwt. Bij grote betalingsachterstanden kunnen er financiële problemen bij de VvE ontstaan, waardoor nodig onderhoud niet meer uitgevoerd kan worden zonder extra bijdrage van de leden. Is het bestuurlijk beheer niet goed geregeld? Dan kunnen er conflicten ontstaan, die vaak leiden tot betalingsachterstanden, en kunnen taken blijven liggen die wel gedaan zouden moeten worden. Bij een onvoldoende geregeld technisch beheer kan het voorkomen dat onderhoud niet tijdig wordt uitgevoerd, waardoor de kwaliteit van het appartementencomplex achteruitgaat, met alle (financiële) gevolgen van dien.

Waar kun je terecht voor VvE Beheer?

Meerdere partijen bieden VvE beheer services aan op professioneel niveau. Hierbij kun je denken aan partijen die het als onderdeel van de totale dienstverlening aanbieden, zoals boekhoudkantoren en makelaarsbureaus, maar ook aan partijen die zich uitsluitend met VvE beheer bezighouden. Het inschakelen van VvE beheer is niet verplicht en je hebt hierin als VvE vrije keuze. Wel kun je bewust kiezen voor een gecertificeerde VvE beheerder, al is dit uiteraard ook niet verplicht. Een heel bekende certificatie voor VvE beheer is SKW, voor de waarborging van diverse interne processen. Houd er wel rekening mee dat een certificering niets doet op het vlak van misstanden en klanttevredenheid. Let er daarom vooral goed op dat de VvE beheerder tegemoet komt aan de specifieke wensen van de VvE.

Waar kan een VvE recht advocaat bij helpen omtrent VvE Beheer?

VvE Beheer moet gewoon goed geregeld zijn. Een Vereniging van Eigenaren is niet verplicht om te kiezen voor een VvE beheerder. Alles kan ook goed geregeld worden door de officiële partijen die in de splitsingsakte staan vermeld. Wanneer de taken van het bestuur worden uitbesteed aan een VvE beheerder dan wil je de zekerheid dat alles goed geregeld is. Helaas blijkt dit in de praktijk niet altijd zo te werken. In meerdere situaties kan een VvE recht advocaat de nodige ondersteuning bieden. Zo is het inschakelen van een VvE recht advocaat verplicht wanneer er een geschil ontstaat met het VvE beheer. Kan een conflict met een VvE beheerder niet onderling worden opgelost? Dan doet een Vereniging van Eigenaren er vaak verstandig aan om juridische bijstand en advies te zoeken.

Contact

Ben jij lid van een Vereniging van Eigenaren en is er een conflict ontstaan met het VvE beheer dat niet onderling opgelost kan worden? Zijn er andere problemen ontstaan, bijvoorbeeld met betrekking tot de splitsingsakte? Schakel dan zo snel mogelijk een gespecialiseerde VvE advocaat in om snel tot een gewenste oplossing te komen. Een van onze VvE-advocaten kan je met een persoonlijk adviesgesprek vaak al voldoende op weg helpen om problemen zelf op te lossen. Neem voor meer informatie of het inplannen van een adviesgesprek contact met ons op.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Met het gebruik van deze website, stem je hiermee in.